Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
smog

Chrání nás roušky před znečištěním?

Vystavení znečištěnému ovzduší může způsobit řadu vážných zdravotních komplikací, včetně rakoviny plic, srdečních chorob a mrtvice.

Částice ve vzduchu jsou vyrobeny z řady látek, které se často liší velikostí. Když mluvíme o látkách znečišťujících ovzduší, můžeme označovat suspendované saze, prach, bakterie, viry, spory hub nebo plynné znečišťující látky, jako jsou dusičnany, sírany nebo ozón.

Znečištění může pocházet z různých zdrojů, včetně spalování dřeva a fosilních paliv, i když výzkumy ukazují, že znečištění silniční dopravy je pro naše zdraví nejškodlivější.

Stále častěji slyšíme o ochraně životního prostředí a povzbuzování lidí, aby používali udržitelné formy dopravy, jako je chůze a cyklistika. Na druhou stranu se mnozí obávají znečištění, kterému budou při takovémto pohybu po městě vystaveni.

Chrání nás roušky před znečištěním?

Nošení roušek se stává stále běžnějším způsobem, jak se chránit před znečištěným ovzduším například při chůzi, běhu nebo jízdě na kole. Jejich účinnost je bohužel sporná, protože nošení roušky vyvolává falešný pocit bezpečí.

Při zvažování účinnosti masek při ochraně před špatnou kvalitou ovzduší je navíc důležité myslet na konkrétní znečišťující látky, před kterými mají chránit.

Pokud uvažujete o pořízení takové masky, stojí za zvážení, jak jsou navrženy a zda jsou řádně certifikovány, aby byla zajištěna jejich účinnost. Nejlepší je hledat masku, která je určena pro použití v profesionálním prostředí, protože musí splňovat národní a mezinárodní normy.

Ve Spojených státech normy vyžadují, aby masky byly schopny blokovat 95 % až 99 % částic o průměru 0,3 mikrometru nebo větším v průchodu filtračním materiálem. Takové masky jsou klasifikovány jako N95 a N99.

V Evropě jsou tyto masky označeny jako FFP1, FFP2 a FFP3. Maska FFP1 je ekvivalentní masce N95, FFP2 je mezi N95 a N99 a maska ​​FFP3 je stejná jako maska ​​N99.

Účinnost jakékoli obličejové masky je obtížné měřit. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit účinnost masky, včetně velikosti částic a zdroje, typu masky, tvaru obličeje a rychlosti dýchání.

V roce 2018 v Barceloně bylo testováno 9 různých plynových masek dostupných na trhu, které mají poskytovat ochranu před typickým městským provozem.

Masky byly připevněny k hlavě figuríny, poté vědci měřili, kolik a jaké typy znečišťujících částic se nacházely u vchodu do úst. Pro částice o průměru 2,5 mikrometru (PM2,5) a menším se účinnost masek při filtrování částic ze vzduchu pohybovala v rozmezí 14–96 %. Naproti tomu u ultrajemných částic (méně než 0,1 mikrometru) byla účinnost filtrace mnohem nižší a pohybovala se pouze od 5 do 65 %.
Jemné částice mohou být pro naše zdraví škodlivější, protože jsou schopny proniknout hluboko do dýchacího systému.

Při výběru obličejové masky byste měli vzít v úvahu kvalitu filtru, počet různých vrstev filtru, dobu používání masky a její přizpůsobení, což je velmi důležité kvůli možnosti úniku nečistot mezi okraj masky a obličej.

Tento únik závisí na velikosti, tvaru obličeje, přítomnosti chloupků na obličeji a na tom, zda je maska ​​správně nasazena.

Bez ohledu na to, jak účinná je obličejová maska, budou cyklisté a chodci v městských oblastech stále vystaveni určité úrovni znečištění.

Proto je velmi důležité omezovat dopravu motorovými vozidly vždy, když je to možné, a urbanisté by měli do svého územního rozvoje zařazovat stále více cyklostezek a chodníků pro pěší, aby omezili kontakt s výfukovými plyny a zároveň snížili jejich emise.