Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
smoke

Jak se zbavit zápachu z cigaret?

Charakteristický zápach cigaretového kouře může trvale přetrvávat ve vzduchu nebo na oblečení a nábytku a způsobovat nepohodlí a špatnou náladu lidem pobývajícím v takovém prostředí. Kouř z hořících cigaret způsobuje dýchací potíže a může být velmi škodlivý pro zdraví nejen samotných kuřáků, ale i pasivních kuřáků, kteří se kolem kuřáků pohybují.

Kromě tabáku obsahuje jádro cigarety mnoho chemických látek, včetně oxidu uhelnatého (CO), kyanovodíku (HCN) a oxidů dusíku (NO2, NO3), zatímco páry kouřového aerosolu obsahují formaldehyd, benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a nikotin a fenol, proto je tak důležité zbavit se zápachu cigaret ze vzduchu.

Jak se zbavit zápachu z cigaret?

Nejlepší způsob, jak se vyhnout vystavení cigaretovému kouři, je nekouřit a nebýt v blízkosti lidí, kteří kouří.

Bohužel pouhé omezení kontaktu s kuřáky nestačí. Zbytky kouře v místnostech na stěnách, oknech a nábytku mohou pronikat pokožkou, vlasy a oblečením, spojovat se s prachem a šířit se tak z jednoho místa na druhé.

Takový kouř je obtížné odstranit tradičními čisticími metodami, jako je utírání nebo vysávání, ani dobré větrání nezaručuje účinné čištění vzduchu.

Domácí prostředky k odstranění zápachu cigaret:

  • Ocet je docela dobrý způsob, jak se zbavit cigaretového zápachu, stačí smíchat ocet s citronovou šťávou a nastříkat to jako mlhu, jako byste použili osvěžovač vzduchu, nebo jej umístit
    v zakouřené místnosti, nádoby s octem na několik hodin. Ocet můžete použít i na otření čistých ploch, jako jsou stěny nebo nábytek, ale nelze odstranit všechny stopy kouře.
  • Jedlá soda a aktivní uhlí mohou účinně snížit nepříjemné účinky kouření v interiéru umístěním prostředků do otevřených misek nebo posypáním kontaminovaných povrchů.
  • Kávová sedlina má také schopnost pohlcovat pach cigaretového kouře, stačí ji na pár dní umístit do kouřem zasaženého prostoru.

Technologie pro odstranění cigaretového zápachu:

Domácí metody jsou pravděpodobně velmi problematické a nemusí nutně přinášet uspokojivý efekt, proto si pro usnadnění života můžete aktuálně na trhu pořídit profesionální zařízení na čištění vzduchu s příslušnými filtry, včetně filtru s aktivním uhlím, který pomůže zmírnit nepříznivé účinky cigaretový kouř a snižuje nepříjemný zápach.

Filtr s aktivním uhlím je nejlepším adsorbentem pro pohlcování plynů, pachů a těkavých organických látek, protože jeho struktura má mikropóry, ve kterých se tyto škodliviny účinně zadržují.

HEPA filtr naproti tomu zachytí 99,8 % částic o velikosti 0,3 mikronu nebo větší. Účinně vyčistí vzduch od PM10, PM2,5, prachu a alergenů, ale nedokáže absorbovat cigaretový kouř.

Je třeba si uvědomit, že v průběhu času se filtry mohou plně nasytit pyly a plyny a budou jich schopny přijmout více. Pro správnou funkci filtrace vzduchu by proto měly být filtry pravidelně vyměňovány za nové. Ignorování takového doporučení může přispět k nekontrolovanému úniku škodlivin z filtru do místnosti.

Je třeba mít na paměti, že ani sebelepší čistička vzduchu, ani dobré větrání nemohou zcela odstranit cigaretový kouř z místnosti. Aby byla zaručena ochrana, mělo by být kouření v uzavřených prostorách zcela zakázáno.

Čističky vzduchu navíc neodstraňují nebezpečný oxid uhelnatý, proto se vyplatí vybavit si domácnost detektorem nebezpečných plynů.