Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
Světelné znečištění

Světelné znečištění: temnota, která mizí z našich životů

V dnešním rychle se rozvíjejícím světě, kde dominují technologie a urbanizace, se světelné znečištění stalo jedním z nevyhnutelných aspektů našeho každodenního života. I když si jeho dopad mnozí z nás možná neuvědomují, má tento jev významné důsledky pro životní prostředí, lidské zdraví a pozorování noční oblohy i pro zvířata žijící v noci. Stojí za to se na tento problém podívat blíže a zvážit, jak můžeme tomuto novému typu znečištění čelit. Smog není náš jediný nepřítel.

Co je světelné znečištění?

Světelné znečištění, nazývané také „světelné znečištění“ nebo „fotosmog“, je nadměrné množství umělého světla vyzařovaného v přirozeném prostředí. Může mít mnoho podob, jako je nadměrné oslnění ulic, osvětlení budov, reklama nebo průmyslové osvětlení. Světelné znečištění je ve zkratce rozptyl a odraz světla v atmosféře, který znesnadňuje pozorování noční oblohy a ovlivňuje zdraví živých organismů.

Světelné znečištění narušuje přirozenou úroveň jasu prostředí v noci!

“Mluvíme o znečištění, když je světlo vyzařováno v příliš velkém množství, nesprávným směrem v nesprávnou dobu a ve špatné barvě. Pokud je splněna některá z těchto podmínek, stane se taková instalace zdrojem světelného znečištění” – řekl Dr. Hab. Andrzej Kotarba z Centra pro výzkum vesmíru Polské akademie věd, reportér „Czysta Polska“.

Vlivy světelného znečištění na přírodní prostředí

Jedním z nejviditelnějších účinků světelného znečištění je ztráta tmy v noci. Přirozená noční tma je důležitá pro mnoho organismů, zejména pro noční živočichy, rostliny a některé druhy hmyzu. Nadměrné světlo může narušit jejich biologické rytmy a ovlivnit procesy související s rozmnožováním, krmením a navigací. Například stěhovaví ptáci jsou často dezorientovaní kvůli jasným městským světlům.
Světelné znečištění navíc negativně ovlivňuje vodní ekosystémy. Světlo může narušit přirozené životní cykly vodních organismů, jako jsou ryby a plankton, což může mít dlouhodobé účinky na celý ekosystém.

Vliv na lidské zdraví

Světelné znečištění má také významné důsledky pro lidské zdraví. Nadměrné vystavení umělému světlu, zejména v noci, může narušit náš přirozený cirkadiánní rytmus, známý jako cirkadiánní rytmus. To zase může vést k poruchám spánku, problémům s koncentrací a zvýšenému riziku onemocnění, jako je cukrovka a srdeční choroby.
Důležité je, že narušení cirkadiánního cyklu může ovlivnit produkci melaninu, který signalizuje tělu odpočinek. Příliš mnoho světla nám brání ve spánku, což zase může vést k depresím, duševním chorobám a dokonce… nepřímo i obezitě, protože když nespíme, proč něco nejíme?

Boj proti světelnému znečištění

Proti světelnému znečištění lze bojovat několika způsoby. Jedním ze základních kroků je použití vhodné osvětlovací techniky, jako jsou svítidla přizpůsobená konkrétním potřebám a místu. Vzdělávání veřejnosti o jeho negativních účincích může navíc podpořit uvědomělejší používání umělého osvětlení.
Světelné znečištění je problém, který je třeba urychleně řešit, abychom chránili jak životní prostředí, tak lidské zdraví. Opatření ke snížení přebytečného umělého světla prospívají přírodě i nám samotným a vytvářejí rovnováhu mezi technologickým pokrokem a respektem k noční tmě.