Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
nejhorší vzduch

Ve kterých veřejných místnostech je nejhorší vzduch?

Pravděpodobně již víte, že špatná kvalita vzduchu ve vaší domácnosti může negativně ovlivnit vaši pohodu a poškodit vaše zdraví. Naštěstí v dnešní době vývoj technologií umožňuje zajistit čistý a bezpečný vzduch například použitím čističky vzduchu. Bohužel ne všude je kvalita ovzduší vyhovující, zejména na veřejných prostranstvích, kde rozmanitost škodlivin a pachů může být „závratná“ a vy na to nemáte vliv.

Ve kterých veřejných místnostech je nejhorší vzduch?

1. Nákupní centra

Vzhledem k množství vonných parfémů, výparů z vaření z oblasti stravování a oxidu uhličitého a vlhkosti z vydechovaného vzduchu jsou nákupní centra jedny z nejvíce znečištěných vnitřních prostor. Vadné ventilační systémy a nedostatečná filtrace vzduchu mohou často způsobit vlhkost a plísně a dokonce i dýchací potíže.

2. Administrativní budovy

Kvalita vzduchu v kanceláři by pro nás měla být obzvláště důležitá, protože je to místo, kde často trávíme polovinu svého života. V uzavřených kancelářských prostorách, většinou ve společnosti ostatních kolegů, se potýkáme s těkavými organickými sloučeninami, bakteriemi, viry a zápachem nábytku a elektroniky. Prach, plísně, vlhkost, nedostatečné větrání a kouření cigaret jsou také nepochybně příčinou velmi špatné kvality vzduchu, který dýcháme.

3. Učebny

Kvalita ovzduší ve školách je také důležitá, protože může ovlivnit fyzické zdraví a vývoj dítěte a také jeho schopnost učit se. Mnoho škol se nachází v desítky let starých budovách, které vyžadují opravy a nemusí být vybaveny systémy filtrace vzduchu. Znečišťující látky ve vzduchu mohou pocházet z mnoha různých zdrojů, včetně výfukových plynů ze školních autobusů a jiných vozidel, čisticích chemikálií a plísní.

4. Ordinace

Když jdete k lékaři na rutinní návštěvu, poslední věc, kterou chcete, je přijít s infekcí. Dokonce i v čekárně, kde jsou zřídka oddělené sekce pro nemocné a zdravé lidi, je obtížné zastavit proudění vzdušných patogenů mezi těmito dvěma oblastmi.

5. Obytné budovy

Udržování kvality vzduchu v obytné budově představuje jedinečné výzvy. Například rezidenční nemovitosti mají obvykle málo oken kvůli společným stěnám, což snižuje vnitřní a venkovní proudění vzduchu. Systém sdílené ventilace také znamená, že vzduchem mohou procházet látky znečišťující ovzduší, jako jsou výpary z barev nebo pasivní kouření (včetně kouře z e-cigaret). Stejně jako můžeme kvalitu vzduchu v našich bytech ovlivnit používáním čističky vzduchu s příslušnými filtry, není tomu tak v sousedských prostorech.

6. Restaurace

Restaurace mohou mít znečištěné ovzduší například kouřem z otevřeného ohně, zapnutých pecí a grilů. Vůně čerstvě připraveného jídla může být docela příjemná, i když přepálený tuk nebo kuchyňský odpad nemusí nutně platit. Proto je účinné a dostatečné větrání v tomto typu zařízení tak důležité, ale bohužel ne vždy zajištěno.

7. Bary

Bary jsou jedním z nejhorších veřejných míst, pokud jde o cigaretový kouř. Bez ohledu na kvalitu ventilace baru představují plyny a částice z cigaretového kouře vážný problém s kvalitou vzduchu v interiéru. Jakmile tabákový kouř zmizí, chemikálie a pachy v kouři se zachytí v nábytku, kulečníkových stolech a barových kobercích a vystavíme nás znečištění cigaretami, i když zrovna nikdo nekouří.

8. Železniční a autobusová nádraží

Kvalita ovzduší na autobusových a vlakových nádražích je extrémně škodlivá s ohledem na výfukové emise vznětových motorů, které mohou obsahovat oxidy dusíku, saze, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další škodlivé znečišťující látky.

Jak se chránit před znečištěním ovzduší na veřejných prostranstvích?

Vyplatí se omezit množství času stráveného na veřejných místech, kde může být kvalita ovzduší škodlivá. V budovách s vysokým obsahem pevných částic, jako jsou nemocnice, vlaková nádraží a metro, můžete nosit masku N95, abyste zachytili některé znečišťující látky předtím, než je vdechnete. Nicméně, v ordinaci lékaře, abyste ochránili sebe a ostatní před patogeny přenášenými kapénkami při kašlání nebo kýchání, můžete nosit chirurgickou masku.

Pokud máte obavy o kvalitu vzduchu ve vaší škole nebo kancelářské budově, můžete si promluvit s příslušným správcem, abyste zajistili řádnou údržbu ventilačních systémů, používání čističek vzduchu a pravidelnou výměnu filtrů.