Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2

Jak se zbavit zápachu cigaret?

Charakteristický zápach cigaretového kouře může trvale přetrvávat ve vzduchu nebo na oblečení a nábytku a způsobovat nepříjemné pocity a nevolnost osobám, které se v takovém prostředí nacházejí. Kouř z hořících cigaret způsobuje dýchací potíže a může být velmi škodlivý nejen pro zdraví samotných kuřáků, ale také pro zdraví pasivních kuřáků, kteří se nacházejí ve společnosti kuřáků.

Kromě tabáku je v cigaretovém jádru přítomno mnoho chemických látek, jako je mimo jiné oxid uhelnatý (CO), kyanovodík (HCN) a oxidy dusíku (NO2, NO3), zatímco v kouřových areosolových parách jsou přítomny formaldehyd, benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), nikotin a fenol, a proto je tak důležité zbavit vzduch cigaretového zápachu.

Jak se zbavit cigaretového zápachu?

Nejlepším způsobem, jak se vyhnout vystavení cigaretovému kouři, je nekouřit a nebýt v blízkosti kuřáků.

Bohužel pouhé omezení kontaktu s kuřáky nestačí. Zbytky kouře v interiéru na stěnách, oknech, nábytku mohou pronikat na kůži, do vlasů, oblečení, spojovat se s prachem a přenášet se tak z jednoho místa na druhé.

Takový kouř se obtížně odstraňuje tradičními úklidovými metodami, jako je vytírání nebo vysávání, ani dobré větrání nezaručuje účinné čištění vzduchu.

Domácí prostředky k odstranění zápachu z cigaret:

Stačí smíchat ocet s citrónovou šťávou a rozprašovat ho jako mlhu, stejně jako používáte osvěžovač vzduchu, nebo nastavit osvěžovač vzduchu.
nádoby s octem na několik hodin v zakouřené místnosti. Octem lze také vytřít vzdušné prostory, jako jsou stěny a nábytek, ale není možné tímto způsobem odstranit všechny stopy po kouři.
Jedlá soda a aktivní uhlí mohou účinně snížit nepříjemné účinky kouření v interiéru, a to buď umístěním těchto prostředků do otevřených misek, nebo jejich posypáním na znečištěné povrchy.
Kávová sedlina má také schopnost pohlcovat zápach cigaretového kouře, stačí ji na několik dní rozprostřít na kouřem zasažené místo.

Technologie, která pomáhá odstraňovat zápach z cigaret

Domácí prostředky jsou pravděpodobně velmi těžkopádné a nemusí mít vždy uspokojivý účinek, takže pro usnadnění života je nyní na trhu možné zakoupit profesionální zařízení na čištění vzduchu s vhodnými filtry, mezi něž nutně patří filtr s aktivním uhlím, který pomůže zmírnit nepříznivé účinky cigaretového kouře a snížit zápach.

Filtr s aktivním uhlím je nejlepším adsorbentem pro pohlcování plynů, pachů a těkavých organických látek, protože má ve své struktuře mikropóry, v nichž se tyto škodliviny účinně zachycují.

HEPA filtr naproti tomu zachytí 99,8 % částic o velikosti 0,3 mikronu nebo větší. Účinně vyčistí vzduch od částic PM10, PM2,5, prachu a alergenů, ale není schopen pohltit cigaretový kouř.

Je třeba mít na paměti, že časem se filtry mohou plně nasytit pyly a plyny a budou jich schopny pohlcovat více. Proto, aby filtrace vzduchu fungovala správně, je třeba filtry pravidelně vyměňovat za nové. Nerespektování tohoto doporučení může přispět k nekontrolovanému uvolňování škodlivin z filtru do místnosti.

Je důležité si uvědomit, že ani sebelepší čistička vzduchu, a dokonce ani dobré větrání nedokáže z místnosti stoprocentně odstranit cigaretový kouř. Aby byla zaručena ochrana, mělo by být kouření v místnostech zcela zakázáno.

Čističky vzduchu navíc neodstraní nebezpečný oxid uhelnatý, proto je vhodné vybavit domácnost také detektorem nebezpečných plynů.