Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
globální oteplování

Čekají nás mrazivé a zasněžené zimy – může za to globální oteplování

Více o dopadech globálního oteplování jsme psali v jiném článku. Zdůraznili jsme mimo jiné: skutečnost, že v důsledku prudkého nárůstu průměrné teploty stále častěji pozorujeme znepokojivé povětrnostní jevy, jako jsou požáry, záplavy a sucha. Mohlo by se zdát, že zimy budou mírnější a kratší. Nic nemůže být dále od pravdy. Klimatické změny způsobené rostoucí průměrnou teplotou planety mohou také způsobit mnohem chladnější zimy a jejich dopady pocítí i Polsko.

Když se podíváte na mapu světa, můžete vidět, že jen před asi tuctem let se Evropa mohla pochlubit mírným klimatem, které by jí mohly závidět jiné země světa. Při porovnávání měst nacházejících se na stejné rovnoběžce, ale v různých zeměpisných šířkách, si téměř okamžitě všimneme rozdílů v teplotách a závažnosti povětrnostních jevů, které se vyskytují v různých regionech. Bohužel v důsledku neustálé lidské činnosti, včetně technologického rozvoje, již není „mírné evropské klima“ vnímáno jako mírné. Proč se tohle děje?

Co je AMOC?

AMOC neboli Atlantic Meridional Overturning Circulation je zodpovědný za to, že evropské klima je považováno za mírné. Nejde o nic jiného než o soustavu různých mořských proudů, které obíhají v Atlantském oceánu a unášejí obrovské masy vody, které se ohřívají v Mexickém zálivu. A právě kvůli tomuto přílivu teplých teplot z tropů měla Evropa mírné klima. Kvůli lidské činnosti a pozorovaným změnám průměrných ročních teplot však může tato skvělá evropská klimatizace brzy zkolabovat.

Podrobná analýza dat z ledovců ukazuje, že AMOC naposledy přestal cirkulovat na konci poslední doby ledové (asi před 15 000 lety). Tehdy tající ledovce pumpovaly do oceánu velké množství teplé vody, což zastavilo cirkulaci systému a vedlo k tomu, že se velmi ochladilo.

Podle zprávy vypracované Mezinárodním panelem pro změnu klimatu je podobné zastavení systému před rokem 2100 nepravděpodobné, i když jeho oslabení bude mít obrovský dopad na klimatické podmínky panující v Evropě i ve světě.

Přichází polární vír

Na ochlazování klimatu v Evropě bude mít vliv i tzv polární vír, což je prstenec silných větrů obklopujících Arktidu. Když se začne kroutit a natahovat, část arktického vzduchu se může dostat také na jih. K tomuto jevu již došlo. Byla zodpovědná mj. na extrémní mrazy, které zasáhly Texas v zimě 2021, což neznamená, že nemohou dorazit i do Polska.

Navíc je třeba poznamenat, že Arktida se v současnosti otepluje až čtyřikrát rychleji než zbytek planety, ale důsledky pociťujeme všichni. Tání ledu v severních mořích, např. v Barentsově moři, vede ke zvýšenému sněžení nad Sibiří. To víceméně znamená, že čím teplejší bude Arktida, tím chladnější budou zimy na jih od ní.

„Tvrdíme, že tání mořského ledu v severozápadní Eurasii v kombinaci se zvýšenými sněhovými srážkami na Sibiři vede ke zvýšení teplotního rozdílu mezi západní a východní Eurasií. Víme, že když se tento teplotní rozdíl zvětší, dojde k většímu narušení polárního víru. A když slábne, vidíme extrémnější jevy počasí, jako je studená vlna v Texasu,“ řekl doktor Judah Cohen z MIT

Jak je tedy vidět, dá se říci, že roční období se pomalu stírají. Stále častěji se potýkáme s extrémně vysokými teplotami, které způsobují sucha a požáry, a také mnohem nižší zimní teploty než před pár lety.