Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
Ionizace-vzduchu

Ionizace vzduchu – princip, účinky a rizika

V dnešní době se stále častěji zabýváme kvalitou ovzduší. Více si uvědomujeme nebezpečí znečištěného ovzduší, důležitost jeho ochrany a možnosti, které máme ke zlepšení kvality dechu ve svých domovech. Existuje mnoho způsobů, jak zajistit účinné čištění vzduchu, například prostřednictvím specializovaných uhlíkových filtrů, HEPA filtrů nebo integrovaných filtrů 2 v 1. Na trhu však lze najít i další způsob čištění vzduchu, a to ionizaci vzduchu.

Co je to ionizace vzduchu? Jak funguje? Co dělá a je bezpečná? Ionizace vzduchu – princip, účinky a rizika.

Ionizace vzduchu je zjednodušeně řečeno čištění vzduchu od kladných iontů a zároveň jeho obohacování o záporné ionty.

Co jsou to kladné a záporné ionty?

Vzduch v našem prostředí je nasycen drobnými částicemi, které hledají jeden elektron do páru, takové částice se nazývají ionty. Vznikají při výbojem blesku, například při bouřce, nebo u elektrických spotřebičů, jako je počítač nebo televize. V důsledku působení energie na molekulu plynu je z ní vytlačen elektron, který se připojí k jiné stabilnější molekule. Molekula s odejmutým elektronem se stává kladným iontem zvaným kationt a molekula, která převzala uvolněný elektron, se stává záporným iontem zvaným aniont.
Záporné ionty jsou velmi dobré pro naši pohodu, protože vzduch působí svěže a osvěžujícím dojmem, například po bouřce, během níž se vzduch nabíjí záporně.
Naproti tomu vzduch nabitý kationty jsou ionty, které jsou přítomny v domácnostech, kancelářích, klimatizovaných místnostech a přeplněných lidmi. Právě kladné částice způsobují apatii, sníženou náladu a letargii.
Kladné ionty přitahují prach, prach, alergeny a veškeré mikroorganismy, které se ve vzduchu nacházejí. Ionizací vzduchu lze proto dosáhnout odstranění škodlivin v kombinaci s kladnými ionty ze vzduchu a zároveň vnesení záporných iontů do vzduchu.

Jak ionizace vzduchu funguje?

Ionizace vzduchu probíhá v čističkách vzduchu při nuceném nasávání vzduchu vnitřním ventilátorem a spočívá v předávání záporných elektrických nábojů molekulám vzduchu (s kladným nábojem) pomocí vhodného napětí na elektrodách. V důsledku elektrostatického přitahování elektricky záporně nabitých částic ke kladným elektrodám (umístěným v zařízení) dochází k čištění vzduchu.

Existují nějaká rizika?

Vedlejším účinkem, ke kterému dochází při ionizaci vzduchu, je tvorba ozonu (O3), který na jedné straně vyvolává v okolí dojem čistého, svěžího vzduchu, ale na druhé straně je třeba vědět, že se jedná o vysoce toxický plyn, který může být v nadbytku velmi škodlivý pro zdraví, a dokonce i pro život. Proto byste při ionizaci vzduchu v uzavřených místnostech měli pro vlastní bezpečnost navíc sledovat koncentraci ozonu ve vzduchu.
Podle nařízení ministra životního prostředí ze dne 24. srpna 2012 o koncentracích některých látek v ovzduší (Sbírka zákonů 2012, částka 1031) jsou mezní koncentrace ozonu, které mohou ohrozit lidské zdraví, 180 µg/m3 (1hodinový průměr) a 120 µg/m3 (8hodinový průměr).
Aby se zabránilo sekundárnímu znečištění ovzduší a ionizace byla účinná, musí se navíc nečistoty na filtru uvnitř ionizátoru pravidelně odstraňovat (obvykle ručně), a to pomocí speciální kapaliny určené k tomuto účelu. Podle Andrzeje Wiszniewského, autora publikace s názvem “Ionizace ionizačních hladin. “Normalizace a optimalizace úrovní ionizace ovzduší v místech, kde žijí lidé”, je téma ionizace ovzduší a optimalizace úrovní iontů v ovzduší stále otevřeným tématem a neexistuje jasná odpověď na otázku, zda má tento jev negativní vliv na živé organismy a jaké jsou bezpečné normy pro koncentraci záporných a kladných iontů v ovzduší.
Je však třeba vědět, že jak přebytek kladných iontů ve vztahu k záporným iontům ve vzduchu, tak přebytek záporných iontů ve vztahu k kladným iontům může mít nepříznivý vliv na naše zdraví. Je proto důležité udržovat relativní rovnováhu záporných a kladných iontů ve vzduchu, abychom se cítili uvolněně.
a zároveň správně fungovali.
Chcete se ujistit, že čištění vzduchu ve vaší domácnosti je účinné a bezpečné? Hledáte řešení, která zajistí, že vzduch ve vaší domácnosti bude nejen čistý, ale také zdravý a bezpečný?
Vyberte si uhlíkový filtr, HEPA filtr nebo integrovaný filtr 2 v 1 u předních čističek vzduchu na trhu od společností Philips a Sharp!