Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
vzduchový-filtr

Jak používat vzduchový filtr?

Vzduchový filtr v čističce plní mnoho funkcí a je její nedílnou součástí. Jedná se o spotřební díl, proto je důležité jej pravidelně vyměňovat. Poradíme vám, jak vzduchový filtr používat, aby vám sloužil co nejdéle?

Instalace vzduchového filtru do čističky

Vzduchový filtr by měl být umístěn na příslušném místě v čističce vzduchu v souladu s návodem k obsluze zařízení. K výměně filtru nepotřebujete žádné specializované nářadí a velikost a tvar filtru by měl přesně odpovídat velikosti a tvaru prohlubně v čističce vzduchu, kterou jste si zakoupili. HEPA filtr by neměl mít žádné viditelné otvory (samozřejmě je plný otvorů pouhým okem neviditelných, aby přes něj mohl proudit vzduch). Vzduchový filtr začne fungovat po zapnutí zařízení.

Jak používat vzduchový filtr v čističce?

Vzduchové filtry, ať už uhlíkové, HEPA, odpařovací rohože nebo elektrostatické filtry, mohou mít různou životnost. Záleží na konstrukci daného filtru, způsobu provozu zařízení, intenzitě používání a kvalitě čištěného vzduchu. Filtr čističky používaný sporadicky ve městě s křišťálově čistým vzduchem bude mít delší životnost než filtr neustále pracující v centru města zahlceného smogem.

Kdy vyměnit vzduchový filtr v čističce?

Většina moderních modelů čističek vzduchu má příslušné senzory, které informují uživatele o nutnosti výměny filtru. Teoreticky je životnost filtru od několika měsíců do několika let. Po delším používání byste však měli být opatrní, protože filtry mohou obsahovat bakteriální kultury (např. plísně), které čistička roznese po filtrované místnosti.Stejná sada filtrů může a měla by být použita v různých ročních obdobích k čištění vzduchu od znečišťujících látek v zimě (PM 10, PM 2,5); a v létě k očistě od alergenů (pylu).Pokud máte zásobu filtrů, nevyjímejte je z obalu a uchovávejte je na suchém místě při pokojové teplotě. Nedovolte, aby se namočily nebo se nedostaly do kontaktu s viry, bakteriemi, plísněmi, roztoči nebo hmyzem, které by mohly filtr „osídlit“. Pokud jsou vzduchové filtry skladovány ve vhodných podmínkách a řádně chráněny, mohou zůstat na polici roky.Jak filtry nesoucí značku výrobce čističky, tak filtry jiných výrobců (tzv. náhražky) mají stejný způsob provozu, výměny a skladování.