Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
czyste powietrze

Svět je krásný aneb jak smog ničí naše životní prostředí

Himálaj je vidět poprvé po 30 letech

Znečištěné ovzduší poškozuje nejen naše zdraví, ale také životní prostředí, ve kterém žijeme. Smog nejenže brzdí růst rostlin, ale může způsobit značné škody na úrodě a lesích. Zelené plíce světa se stávají šedými a bezútěšnými.

Smog a životní prostředí a zvířata

Smog negativně ovlivňuje všechny živé organismy a životní prostředí. Jeho negativní účinky pociťují rostliny i zvířata, která trpí podobnými následky jako člověk. Je dobře známo, že znečištěný vzduch ovlivňuje ozónovou vrstvu. Je narušena fotosyntéza. Vznikají kyselé deště, které výrazně poškozují listy a jehličí rostlin a také … budovy. Odhaduje se, že přibližně 300 000 hektarů lesních porostů ve vyšších polohách je STÁLE lesem.

V mořských ekosystémech může docházet k vysokým teplotám a působení UVB záření, což se následně projevuje sníženým přežíváním fytoplanktonu. To pocítí ryby, krevety, obojživelníci a další mořští živočichové, což se samozřejmě promítne do jejich vyšších cen v obchodech.

O tom, že rostliny jsou přirozenými filtrátory, jsme psali v jiném článku. Je však třeba zdůraznit, že ani ony si s rostoucím znečištěním ovzduší neporadí. Smog brzdí růst rostlin, což se významně projevuje v poškození úrody a lesů. Slabší úroda, jako v případě ryb, se projeví ve vyšších cenách potravin v obchodech.

Jak jsme již zmínili výše, zvířata jsou vystavena smogu stejně jako lidé. Negativně ovlivňuje jejich dýchací systém a také jejich svaly. Hrozí vypadávání zubů a oslabení kostí.

Koronavirus, smog a ekonomika

Útlum ekonomiky způsobený pozastavením výroby a uzavřením mnoha průmyslových závodů po dobu trvání pandemie vedl ke snížení úrovně znečištění ovzduší v mnoha oblastech světa. Tak je tomu například v Indii, kde po uzavření hospodářství začaly být Himálaje poprvé po 30 letech viditelné ze vzdálenosti asi 200 km. Tato situace jasně ukazuje negativní důsledky smogu pro životní prostředí, zejména proto, že podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) jen v Indii zemřelo v roce 2012 na nemoci způsobené znečištěným ovzduším přibližně 1,5 MILIONU LIDÍ. Pro srovnání, počet osob, které zemřely v důsledku epidemie, činí něco málo přes 160 osob a 5 000 je nakažených.

Smog v Polsku v době pandemie

Úroveň smogu v Polsku v době pandemie bohužel stoupá, a to zejména v noci. Ve srovnání s tím můžeme v jiných zemích pozorovat klesající trend. To vede k závěru, že za vysoké znečištění ovzduší v naší zemi jsou do značné míry zodpovědní všichni, kdo mají a používají staré sporáky na uhlí. Potřebujeme nejen účinná řešení v boji proti koronavirům, ale také podporu výměny sporáků a eliminaci znečištění ovzduší.