Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat! Contact icon 1 Contact icon 2
znečištěný vzduch

Urychluje znečištěný vzduch stárnutí mozku?

Mozek je jedním z nejdůležitějších a jedinečných orgánů, díky kterému můžeme především myslet, chápat, pamatovat si a učit se nové věci.

Z lékařského hlediska by se zdálo, že lidský mozek je již dobře pochopen, i když je stále plný tajemství a stále je polem pro velmi zajímavé objevy.

Urychluje znečištěný vzduch stárnutí mozku?

Studie provedená týmem vědců z Davis School of Gerontology na University of Southern California zjistila, že mozky lidí žijících v nejvíce znečištěných oblastech stárnou o tři roky rychleji než těch, kteří žijí v oblastech nejméně znečištěných.

Také studie provedená Rush University Medical Center zjistila souvislost mezi vystavením jemným částicím znečištění ovzduší a kognitivním poklesem.

Vliv PM2,5 na stárnutí mozku

Vědci shromáždili data od více než 3000 žen ve věku 65 až 79 let bez kognitivní poruchy. Studie zjistila, že starší ženy, které žily v oblastech, kde koncentrace PM2,5 byly vyšší, než je norma považovaná za bezpečnou americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA), měly o 81 % vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění mozku. Studie 31 000 čínských občanů se zabývala výsledky matematických a verbálních testů a porovnala je s údaji o kvalitě ovzduší z let 2010 až 2014. Vědci zjistili, že pokles kognitivních funkcí byl výrazně vyšší v oblastech, kde byl vzduch silně znečištěný.

Ultrajemné částice a stárnutí mozku

Nejméně zkoumaným znečištěním ovzduší jsou rozhodně ultrajemné částice. Tyto částice mohou být malé až 0,003 mikronu – desetkrát menší než některé viry. Proto oblast dopadu ultrajemných částic na kognitivní procesy vyžaduje více pozornosti, zejména proto, že podle studie publikované v lékařském časopise Translational Psychiatry existuje vztah mezi ultrajemnými látkami znečišťujícími ovzduší a neurologickými poruchami a markery zhoršení kognitivních funkcí, jako jsou poruchy paměti nebo chybné uvažování.

Co můžete udělat pro ochranu svého mozku?

Jak zjistil výzkumník zapojený do studie Rush University, čistička vzduchu HEPA může ze vzduchu odstranit částice znečištění ovzduší a poskytnout ochranu v interiéru.

“Pokud máte centrální nebo nucené vzduchové vytápění, můžete nainstalovat HEPA filtraci,” řekl Weuve. “To může pomoci udržet vzduch ve vašem domě čistý.”

  • Sledujte kvalitu vnitřního a venkovního vzduchu, abyste přesně věděli, kdy je kvalita vzduchu špatná
  • Vyhněte se zbytečnému vystavení znečišťujícím látkám,
  • Používejte ve své domácnosti vysoce účinnou čističku vzduchu s vhodnými filtry,
  • Snížit znečištění ovzduší.

Nenechte se ohromit zjevným nedostatkem dopadu na problém znečištění ovzduší. V každém případě můžete podniknout kroky k ochraně sebe i ostatních a svým malým dílem přispět k ochraně životního prostředí. Úspora energie, recyklace, snižování emisí výfukových plynů nebo řízení vozidel s nízkým znečištěním jsou skutečným příspěvkem každého z nás ke snížení znečištění ovzduší, které všichni dýcháme.